Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

WithSecure Elements Endpoint Protection

Uporaba na domačih napravah

V okviru Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je za obdobje do 31. decembra 2025 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi WithSecure lahko v tem obdobju uporabljajo program WithSecure Elements EPP for Computers tudi učitelji, učenci in dijaki na računalnikih na njihovem domu. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode. Koda deluje na enem računalniku.

Učitelji, učenci in dijaki so upravičeni tudi do uporabe WithSecure Elements EPP for Mobile za uporabo na njihovih mobilnih napravah. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode, ki deluje na eni napravi.

Priloga

Izjava o uporabi programa WithSecure Elements EPP for Computer in WithSecure Elements EPP for Mobile: Izjava

Navodila za pridobitev programov za učitelje, učence in dijake na računalnikih in mobilnih napravah na njihovem domu:
  • Zavod ugotovi število učiteljev in učencev oz. dijakov, ki želijo uporabljati program WithSecure na računalnikih in/ali mobilnih napravah na njihovem domu ter z njimi podpiše izjavo (za učence in dijake velja, da izjavo sopodpišejo njihovi starši oz. skrbniki) o uporabi programa, ki jo hrani zavod.
  • Zavod preko osebe, ki je upravičena do dostopa na spletno stran elements.withsecure.com preko elektronske pošte sola@f-secure.si posreduje na A1 Slovenija, d.d. število bodočih uporabnikov programa na računalnikih in/ali na mobilnih napravah (ločeno glede na Android/iOS) glede na zbrane izjave o uporabi.
  • A1 Slovenija, d.d. preko elektronske pošte pošlje pooblaščeni osebi namestitvene programe in aktivacijske kode za uporabo programa.
  • Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode za računalnik in ene za mobilno napravo.
Pomembno obvestilo dosedanjim uporabnikom:
  • Uporabniki, ki so do 31.12.2022 že uporabljali WithSecure (prej F-Secure Business) Elements EPP for Computers bodo v bodoče lahko še dalje  uporabljali program isto rešitev, potrebno bo vpisati le novo aktivacijsko kodo. Ključ pridobijo pri pooblaščenih osebah za WithSecure na svojih zavodih.
  • Uporabniki, ki so do 31.12.2022 že uporabljali WithSecure (prej F-Secure Business) Elements EPP for Mobiles, bodo v bodoče lahko še dalje uporabljali isto rešitev, potrebno bo oddati zahtevek za novo aktivacijsko povezavo. To pridobijo pri pooblaščenih osebah za svojih zavodih.