ZAŠČITA ZA RAČUNALNIKE

Ko antivirus preprosto ni dovolj

V ospredju zaščite delovnih postaj

F-Secure Computer Protection je najboljša zaščita za računalnike z Windows in Mac operacijskim sistemom, kar dokazujemo leto za letom na neodvisnih testih, kot je AV-TEST:

Rešitev nudi mnogo več kot le antivirusno zaščito. Ponuja varnost naslednje generacije, ki izkorišča strojno učenje ter proaktivno zaščito pred vsemi grožnjami kot sta ransomware in 0-day napadi.

Podpora za Windows in Mac

Zaščita za Windows

Microsoft Windows je najbolj napadan operacijski sistem. Število napadov strmo narašča, kar dokazuje da je zaščita delovnih postaj z operacijskim sistemom Windows vitalnega pomena.

Zaščita za Windows je najbolj učinkovita z večslojnim pristopom, ki vključuje najnaprednejše tehnologije – npr samodejno nameščanje varnostnih popravkov za vse aplikacije, odzivanje na grožnje v realnem času ter hevristična analiza. Ta orodja so samo izsek funkcij, ki so vgrajene v Computer Protection for Windows.

Zaščita za Mac

Raznolikost današnjih delovnih postaj pomeni, da je potrebno zaščititi več kot le operacijski sistem Windows. Že v letu 2016 smo zaznali 744% porast groženj usmerjenih na naprave Mac, kar jasno nakazuje, da se pozornost usmerja tudi v slabšo obrambo teh naprav. Vse skupaj demonstrira, da je za zaščito potrebno poskrbeti celovito.

Ne glede na to, ali uporabniki svoje delo opravljajo na delovnih postaji z Windows ali Mac, potrebujete moderno zaščito, ki je zgrajena na komplementarnih slojih, ki presegajo tradicionalne (s podpisi) varnostne rešitve. Takšna orodja izkoriščajo tehnike kot so strojno učenje, umetna inteligenca – vse to pa je vgrajeno v Computer Protection for Mac.

Podrobnosti

Samodejno nameščanje varnostnih popravkov

Software Updater je orodje za samodejno upravljanje z varnostnimi popravki in posodobitvami nameščene programske opreme. Orodje je popolnoma integrirano z F-Secure Workstation Security klienti in ni potrebe po namestitvi ločenih agentov, strežnikov za upravljanje ali konzol.

Software Updater je kritična komponenta, saj predstavlja prvi sloj zaščite pri vstopu zlonamerne programske opreme. S samodejnim posodabljanjem in odpravljanjem varnostnih lukenj lahko preprečimo do 80% vseh napadov.

Deluje tako, da pregleda računalnik in preveri ali obstajajo za nameščeno programsko opremo posodobitve ali popravki. Na podlagi pregleda je na voljo poročilo o manjkajočih popravkih, nato je potrebno le še popravek prenesti in namestiti (samodejno ali ročno). Varnostni popravki vključujejo Microsoft update popravke ter več kot 2500 različnih aplikacij drugih ponudnikov (npr. Java, Flash, OpenOffice, itd.). Te aplikacije so pogosto uporabljene kot vstopni mehanizem zaradi široke rabe in velikega števila ranljivosti.

Hevristična analiza in analiza obnašanja

DeepGuard združuje nekatere od naših najbolj naprednih tehnologij. Gre za zadnji in najbolj kritičen sloj zaščite pred novimi grožnjami, tudi tistimi, ki izkoriščajo še neznane ranljivosti.

DeepGuard opazuje obnašanje aplikacije in proaktivno preprečuje vse potencialne aktivnosti v realnem času preden lahko pride do škode. Z usmeritvijo pozornosti iz podpisov na obnašanje zlonamerne programske DeepGuard lahko prepoznava in preprečuje poskuse vdora še preden imamo možnost pregleda vzorca.

Ko je prvič zagnan neznan ali sumljiv program, DeepGuard začasno ustavi delovanje in preveri “ugled” ter stopnjo razširjenosti datoteke, jo zažene v zaprtem okolju in na koncu dovoli izvajanje za potrebe analize obnašanja in pregleda uporabljenih ranljivosti.

Za več informacij je na voljo tehnični dokument na F-Secure.com.

Zaščita pred ransomware

F-Secure DataGuard izbrane datoteke, ki so za poslovanje še posebej kritične, še dodatno nadzoruje. Naredi jih nedostopne neznanim in neželenim programom, kar preprečuje kriptiranje kritičnih podatkov z ransomware. Privzeto so vključene uporabnikove mape (npr. Moji dokumenti, Prenosi, itd.).

Logika dostopanja znatno poveča natačnost zaznavanja in poveča agresivnost proti ransomware in procesu kriptiranja. Funkcija tako zagotovi, da se zaščitene datoteke ne spreminjajo, uničijo, kriptirajo s strani nepooblaščenih ali zlonamernih aplikacij.

F-Secure DataGuard je na voljo v Computer Protection Premium.

Izkoriščanje varnostnih informacij v realnem času

F-Secure Security Cloud je lastni sistem za analizo groženj. Uporablja mehanizme “Big Data” in strojnega učenja, med drugim skrbi tudi za dodajanje novih informacij v bazo znanja. Security Cloud je ves čas povezan s klienti, identificira nove grožnje, ko se pojavijo in nudi zaščito v le nekaj minutah.

Analiza groženj v oblaku nudi veliko prednosti pred tradicionalnimi pristopi. Zbirajo se informacije s celotnega sveta,  od vseh naših uporabnikov. Na ta način se gradi slika varnostnih groženj v realnem času. V le nekaj minutah uporabimo to znanje za zaščito naših strank.

Na primer: če hevristična analiza ali analiza obnašanja v komponenti DeepGuard zazna 0-day napad, se ta informacija deli z vsemi uporabniki, ki so povezani na F-Secure Security Cloud. Tak napak je potem nemočen v le nekaj minutah po prvi zaznavi.

Za več informacij o F-Secure Security Cloud in prednostih, je na voljo tehnični dokument na F-Secure.com.

Napredno zaznavanje zlonamerne programske opreme

Komponeta za zaščito računalnikov uporablja več pogonov za zaznavanje in preprečevanje zlonamerne programske opreme. Ponuja boljšo zaščito kot tradicionalne tehnologije z uporabo podpisov:

Zaznava širok nabor zlonamernih funkcij, vzorcev in trendov, s čimer so zaznave zanesljivejše in natančne, tudi za prej neznane različice zlonamerne programske opreme
Z uporabo preveritev na F-Secure Security Cloud v realnem času lahko reagira hitreje na nove grožnje, hkrati pa minimalno vpliva na delovanje računalnika
Emulacija omogoča zaznavanje zlonamerne programske opreme z uporabo naprednih tehnik, in ponuja dodaten sloj zaščite preden se datoteka zažene

Onemogočite dostop do zlonamernih spletnih strani

Zaščita brskanja je ključen varnostni sloj, ki proaktivno ščiti uporabnike pred dostopom do zlonamernih spletnih strani. Gre za izredno učinkovit pristop, saj preprečitev znatno zmanjšuje izpostavljenost zlonamerni vsebini in posledično napadom.

Na primer: Zaščita brskanja bo preprečila uporabniku, da bi dostopal do spletnih strani, ki so na videz povsem legitimne, a gre za phishing napad, izveden s pomočjo povezave poslane na elektronski naslov. Tako se izognemo neposrednemu stiku z zlonamerno vsebino ali tudi zlonamernim oglasom na legitimnih spletnih straneh.

Storitev deluje tako, da neprestano preverja “ugled” spletnih strani na platformi F-Secure Security Cloud, le-ta pa temelji na več elementih: na naslovu IP, na naslovu URL, na ključnih besedah ter obnašanju spletnih strani.

Zaščita brskanja je neodvisna od uporabe brskalnika, saj deluje na nivoju omrežja. S tem je zagotovoljena zaščita tudi, če uporabnik ne uporablja brskalnika predpisanega s strani delodajalca.

Onemogočite zlonamerne spletne vsebine

Zaščita spletnega prometa preprečuje izkoriščanje aktivnih spletnih vsebin, kot sta Java ali Flash, ki jih napadalci pogosto uporabljajo v spletnih napadih. Te splene komponente so samodejno blokirane na neznanih in sumljivih spletnih straneh glede na “ugled”. Administrator ima možnost dodajanja izjem na seznam zaupanja vrednih spletnih strani, recimo intranet podjetja, za katerega F-Secure nima nobenih podatkov.

Zaščita spletnega prometa deluje na prometu http v realnem času skupaj z več pogoni pregledovanja in preverjanji ugleda. S tem je zagotovljeno, da je zlonamerna programska oprema zaznana in preprečena na nivoju prometa, preden se podatki zapišejo na trdi disk računalnika. Ta pristop doda nov sloj zaščite pred napredno zlonamerno programsko opremo, tudi takšno, ki deluje le v delovnem spominu računalnika.

Izboljšajte produktivnost in zmanjšajte tveganja

Nadzor spletnih vsebin nudi onemogočanje dostopa do neproduktivnih in neprimernih spletnih vsebin. Lahko onemogoča dostop do spletnih vsebin, ki niso v skladu z internim pravilnikom, denimo dostopi do družabnih omrežij ali vsebin za odrasle. S tem se povečuje produktivnost zaposlenih in izogiba dostop do potencialno zlonamernih spletnih strani.

Ker zagotavlja višjo produktivnost, je zmanjšana tudi poraba pasovne širine in zmanjšane so tudi pravne odgovornosti v primeru dostopov do neprimernih vsebin zaposlenih. Istočasno pa se omeji možnost dostopa do zlonamerne vsebine.

IT administratorji imajo možnost dodajanja lokalnih izjem, ki imajo prioriteto nad prednastavljenimi kategorijami. Kot primer lahko dovolimo dosotp do linkedin.com v primeru ko je blokiran dostop do družabnih omrežij.

Povišana varnost za ključne spletne storitve

Nadzor povezav je dodaten varnostni sloj, ki občutno poviša zaščito za poslovno-kritične spletne aktivnosti, kot je uporaba intraneta ali občutljivih storitev v oblaku (CRM).

Ko zaposleni dostopi do spletne strani, ki potrebuje povišano varnost, je samodejno vključi Nadzor povezav in poviša se varnostni nivo. V času aktivne povezave so onemogočene omrežne povezave do vseh nepoznanih spletnih strani s te delovne postaje. Uporabniki lahko še naprej nemoteno dostopajo do spletnih strani, ki so na preverjenem seznamu podjetja F-Secure. Tako se ne zmanjšuje produktivnost zaposlenih.

Z onemogočanjem nepoznanih povezav, se onemogočajo trojanski konji in druge zlonamerne programske opreme, ki bi potencialno lahko dostopale do zaščitenih vsebin in jih pošiljale spletnih kriminalcem. Nadzor povezav se izključi, ko se ugasne brskalnik ali uporabnik ročno prekine sejo Nadzora povezav.

Podrobnosti

Software Updater

Samodejno nameščanje varnostnih popravkov

Software Updater je orodje za samodejno upravljanje z varnostnimi popravki in posodobitvami nameščene programske opreme. Orodje je popolnoma integrirano z F-Secure Workstation Security klienti in ni potrebe po namestitvi ločenih agentov, strežnikov za upravljanje ali konzol.

Software Updater je kritična komponenta, saj predstavlja prvi sloj zaščite pri vstopu zlonamerne programske opreme. S samodejnim posodabljanjem in odpravljanjem varnostnih lukenj lahko preprečimo do 80% vseh napadov.

Deluje tako, da pregleda računalnik in preveri ali obstajajo za nameščeno programsko opremo posodobitve ali popravki. Na podlagi pregleda je na voljo poročilo o manjkajočih popravkih, nato je potrebno le še popravek prenesti in namestiti (samodejno ali ročno). Varnostni popravki vključujejo Microsoft update popravke ter več kot 2500 različnih aplikacij drugih ponudnikov (npr. Java, Flash, OpenOffice, itd.). Te aplikacije so pogosto uporabljene kot vstopni mehanizem zaradi široke rabe in velikega števila ranljivosti.

DeepGuard

Hevristična analiza in analiza obnašanja

DeepGuard združuje nekatere od naših najbolj naprednih tehnologij. Gre za zadnji in najbolj kritičen sloj zaščite pred novimi grožnjami, tudi tistimi, ki izkoriščajo še neznane ranljivosti.

DeepGuard opazuje obnašanje aplikacije in proaktivno preprečuje vse potencialne aktivnosti v realnem času preden lahko pride do škode. Z usmeritvijo pozornosti iz podpisov na obnašanje zlonamerne programske DeepGuard lahko prepoznava in preprečuje poskuse vdora še preden imamo možnost pregleda vzorca.

Ko je prvič zagnan neznan ali sumljiv program, DeepGuard začasno ustavi delovanje in preveri “ugled” ter stopnjo razširjenosti datoteke, jo zažene v zaprtem okolju in na koncu dovoli izvajanje za potrebe analize obnašanja in pregleda uporabljenih ranljivosti.

Za več informacij je na voljo tehnični dokument na F-Secure.com.

DataGuard

Zaščita pred ransomware

F-Secure DataGuard izbrane datoteke, ki so za poslovanje še posebej kritične, še dodatno nadzoruje. Naredi jih nedostopne neznanim in neželenim programom, kar preprečuje kriptiranje kritičnih podatkov z ransomware. Privzeto so vključene uporabnikove mape (npr. Moji dokumenti, Prenosi, itd.).

Logika dostopanja znatno poveča natačnost zaznavanja in poveča agresivnost proti ransomware in procesu kriptiranja. Funkcija tako zagotovi, da se zaščitene datoteke ne spreminjajo, uničijo, kriptirajo s strani nepooblaščenih ali zlonamernih aplikacij.

F-Secure DataGuard je na voljo v Computer Protection Premium.

Security Cloud

Izkoriščanje varnostnih informacij v realnem času

F-Secure Security Cloud je lastni sistem za analizo groženj. Uporablja mehanizme “Big Data” in strojnega učenja, med drugim skrbi tudi za dodajanje novih informacij v bazo znanja. Security Cloud je ves čas povezan s klienti, identificira nove grožnje, ko se pojavijo in nudi zaščito v le nekaj minutah.

Analiza groženj v oblaku nudi veliko prednosti pred tradicionalnimi pristopi. Zbirajo se informacije s celotnega sveta,  od vseh naših uporabnikov. Na ta način se gradi slika varnostnih groženj v realnem času. V le nekaj minutah uporabimo to znanje za zaščito naših strank.

Na primer: če hevristična analiza ali analiza obnašanja v komponenti DeepGuard zazna 0-day napad, se ta informacija deli z vsemi uporabniki, ki so povezani na F-Secure Security Cloud. Tak napak je potem nemočen v le nekaj minutah po prvi zaznavi.

Za več informacij o F-Secure Security Cloud in prednostih, je na voljo tehnični dokument na F-Secure.com.

Pogoni za zaznavanje

Napredno zaznavanje zlonamerne programske opreme

Komponeta za zaščito računalnikov uporablja več pogonov za zaznavanje in preprečevanje zlonamerne programske opreme. Ponuja boljšo zaščito kot tradicionalne tehnologije z uporabo podpisov:

Zaznava širok nabor zlonamernih funkcij, vzorcev in trendov, s čimer so zaznave zanesljivejše in natančne, tudi za prej neznane različice zlonamerne programske opreme
Z uporabo preveritev na F-Secure Security Cloud v realnem času lahko reagira hitreje na nove grožnje, hkrati pa minimalno vpliva na delovanje računalnika
Emulacija omogoča zaznavanje zlonamerne programske opreme z uporabo naprednih tehnik, in ponuja dodaten sloj zaščite preden se datoteka zažene

Zaščita brskanja

Onemogočite dostop do zlonamernih spletnih strani

Zaščita brskanja je ključen varnostni sloj, ki proaktivno ščiti uporabnike pred dostopom do zlonamernih spletnih strani. Gre za izredno učinkovit pristop, saj preprečitev znatno zmanjšuje izpostavljenost zlonamerni vsebini in posledično napadom.

Na primer: Zaščita brskanja bo preprečila uporabniku, da bi dostopal do spletnih strani, ki so na videz povsem legitimne, a gre za phishing napad, izveden s pomočjo povezave poslane na elektronski naslov. Tako se izognemo neposrednemu stiku z zlonamerno vsebino ali tudi zlonamernim oglasom na legitimnih spletnih straneh.

Storitev deluje tako, da neprestano preverja “ugled” spletnih strani na platformi F-Secure Security Cloud, le-ta pa temelji na več elementih: na naslovu IP, na naslovu URL, na ključnih besedah ter obnašanju spletnih strani.

Zaščita brskanja je neodvisna od uporabe brskalnika, saj deluje na nivoju omrežja. S tem je zagotovoljena zaščita tudi, če uporabnik ne uporablja brskalnika predpisanega s strani delodajalca.

Zaščita http prometa

Onemogočite zlonamerne spletne vsebine

Zaščita spletnega prometa preprečuje izkoriščanje aktivnih spletnih vsebin, kot sta Java ali Flash, ki jih napadalci pogosto uporabljajo v spletnih napadih. Te splene komponente so samodejno blokirane na neznanih in sumljivih spletnih straneh glede na “ugled”. Administrator ima možnost dodajanja izjem na seznam zaupanja vrednih spletnih strani, recimo intranet podjetja, za katerega F-Secure nima nobenih podatkov.

Zaščita spletnega prometa deluje na prometu http v realnem času skupaj z več pogoni pregledovanja in preverjanji ugleda. S tem je zagotovljeno, da je zlonamerna programska oprema zaznana in preprečena na nivoju prometa, preden se podatki zapišejo na trdi disk računalnika. Ta pristop doda nov sloj zaščite pred napredno zlonamerno programsko opremo, tudi takšno, ki deluje le v delovnem spominu računalnika.

Nadzor spletnih vsebin

Izboljšajte produktivnost in zmanjšajte tveganja

Nadzor spletnih vsebin nudi onemogočanje dostopa do neproduktivnih in neprimernih spletnih vsebin. Lahko onemogoča dostop do spletnih vsebin, ki niso v skladu z internim pravilnikom, denimo dostopi do družabnih omrežij ali vsebin za odrasle. S tem se povečuje produktivnost zaposlenih in izogiba dostop do potencialno zlonamernih spletnih strani.

Ker zagotavlja višjo produktivnost, je zmanjšana tudi poraba pasovne širine in zmanjšane so tudi pravne odgovornosti v primeru dostopov do neprimernih vsebin zaposlenih. Istočasno pa se omeji možnost dostopa do zlonamerne vsebine.

IT administratorji imajo možnost dodajanja lokalnih izjem, ki imajo prioriteto nad prednastavljenimi kategorijami. Kot primer lahko dovolimo dosotp do linkedin.com v primeru ko je blokiran dostop do družabnih omrežij.

Nadzor povezav

Povišana varnost za ključne spletne storitve

Nadzor povezav je dodaten varnostni sloj, ki občutno poviša zaščito za poslovno-kritične spletne aktivnosti, kot je uporaba intraneta ali občutljivih storitev v oblaku (CRM).

Ko zaposleni dostopi do spletne strani, ki potrebuje povišano varnost, je samodejno vključi Nadzor povezav in poviša se varnostni nivo. V času aktivne povezave so onemogočene omrežne povezave do vseh nepoznanih spletnih strani s te delovne postaje. Uporabniki lahko še naprej nemoteno dostopajo do spletnih strani, ki so na preverjenem seznamu podjetja F-Secure. Tako se ne zmanjšuje produktivnost zaposlenih.

Z onemogočanjem nepoznanih povezav, se onemogočajo trojanski konji in druge zlonamerne programske opreme, ki bi potencialno lahko dostopale do zaščitenih vsebin in jih pošiljale spletnih kriminalcem. Nadzor povezav se izključi, ko se ugasne brskalnik ali uporabnik ročno prekine sejo Nadzora povezav.