Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

WithSecure Elements Endpoint Protection

Uporaba na šolskih napravah

Spletna stran je namenjena vzgojno-izobraževalnim zavodom (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, dijaški domovi, zavodi za učence in dijake s posebnimi potrebami, ljudske univerze, glasbene šole, Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Zavod Planica, Šola za ravnatelje, Šolski muzej, Državni izpitni center) za katere je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje za obdobje do 31. decembra 2025 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi WithSecure. Za navedene zavode je v navedenem obdobju programska zbirka brezplačna.

Dodatna navodila

Navodila za pridobitev programov WithSecure Elements EPP for Computers in WithSecure Elements EPP for Mobile za učitelje, učence in dijake za naprave na njihovem domu so dostopna TUKAJ.

Obvestilo, ki ga je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poslalo izobraževalnim zavodom: Dopis

 

OBRAZEC za spremembo licenc za naprave zavoda.

Licenca obsega pravico do:
  • uporabe programov iz zbirke WithSecure Elements Endpoint Protection, vseh nadgradenj programov v zbirki ter vseh virusnih definicij za programe (ter spremljajočih navodil za uporabo programov), za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025, na neomejenem številu računalnikov/delovnih postaj, mobilnih naprav, datotečnih in aplikacijskih strežnikov in strežnikov za elektronsko pošto v vzgojno-izobraževalnih zavodih in sicer: vseh vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, višjih šolah, dijaških domovih, zavodih za učence in dijake s posebnimi potrebami, ljudskih univerzah in glasbenih šolah in nekaterih drugih zavodih ter
  • uporabe programa WithSecure Elements EPP for Computers za učitelje, učence in dijake na računalnikih na njihovem domu. Učitelji, učenci in dijaki, ki so do sedaj uporabljali program F-Secure Internet Security, bodo v bodoče lahko namestili in uporabljali program WithSecure Elements EPP for Computers. Zanj bodo morali pridobili tudi aktivacijsko kodo za uporabo. Podrobnejša navodila o tem so objavljena na spletni strani http://f-secure.si/mss/domaca-uporaba.
Za pridobitev programov in aktivacijskih kod iz zbirke F-Secure:
  • ravnatelj/direktor mora na elektronski naslov mss@f-secure.si posredovati ime in priimek ter email osebe, ki bo upravičena do dostopa na portal,
  • upravičeni osebi A1 Slovenija, d.d. na portalu za upravljanje ustvari račun,
  • pooblaščena oseba iz sistema samodejno dobi sporočilo o dostopnih podatkih za portal (https://elements.withsecure.com/), oseba prejme e-mail z naslova dont.reply@withsecure.com
  • ravnatelj/direktor ali  pooblaščena oseba sporoči potrebno število licenc za zavod z uporabo obrazca.